Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM – tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên được kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công từ cuối quý IV/2023 thành cuối quý IV/2024.

Đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong một lần chạy thử.
Đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trong một lần chạy thử.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản.

Theo đó, để có cơ sở tiếp tục giải ngân cho Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị người đứng đầu Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, cụ thể: điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công từ cuối quý IV/2023 thành cuối quý IV/2024.

Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp Dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giao UBND TP.HCM căn cứ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP.HCM phải tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, có cam kết ràng buộc trách nhiệm các bên, chế tài xử lý; cam kết thực hiện Dự án theo đúng tiến độ; đồng thời có giải pháp hoà giải đối với 3 nhà thầu đang có khiếu nại, không để các vướng mắc liên quan đến khiếu nại của nhà thầu kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Dự án.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm trước Thủ tướng trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc; số liệu tính toán; bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn cho Dự án.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên có chiều dài toàn tuyến là 19,7 km, trong đó đoạn tuyến đi ngầm dài 2,6 km, đoạn tuyến trên cao dài 17,1 km với 14 nhà ga (11 ga trên cao, 3 ga ngầm) và 1 depot; thời điểm hoàn thành thi công là cuối quý IV/2023; thời điểm kết thúc Dự án là từ năm 2024 đến năm 2028.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, khối lượng thực hiện của Dự án đến nay đạt khoảng 98%. Tuy nhiên, để đưa Dự án vào vận hành khai thác thương mại, trong năm 2024 chủ đầu tư Dự án cần phải thực hiện các công việc như: Hoàn thành thi công một số gói thầu của Dự án; nghiệm thu hoàn thành; đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống; bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng, thực hiện các thủ tục kết thúc Dự án….

Do vậy, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công và đưa Dự án vào khai thác thương mại vào quý IV/2024 và vẫn giữ nguyên thời gian kết thúc Dự án là đến năm 2028.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *