Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Thịnh có diện dịch 220 ha tại thị trấn Trạm Hàng và xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình do Công ty cổ phần Bất động sản Capella đề xuất.

dự án
Phối cảnh Khu công nghiệp Lạc Thịnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo thẩm định số 323/BC – BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Thịnh.

Tại Báo cáo này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hoà Bình làm rõ căn cứ pháp lý và sự phù hợp của việc UBND tỉnh Hoà Bình sử dụng ngân sách Nhà nước trả tiền nhà đầu tư cũ (Công ty BTG Slovakia) đã ứng để giải phóng mặt bằng nhưng đang thực hiện dở dang thì không tiếp tục thực hiện Dự án nữa.

Cơ quan chủ trì thẩm định cũng kiến nghị người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Hoà Bình làm rõ quy định về điều kiện thuê đất, cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định việc đấu giá hay không đấu giá đối với 113,7 ha đất đã giải phóng mặt bằng; trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc hoàn trả ngân sách Nhà nước chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sau khi các nội dung nói trên đã được làm rõ và phần diện tích 113,7 ha đã thực hiện giải phóng mặt bằng không phải đấu giá, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ dự án đủ điều kiện trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Thịnh.

Cụ thể, quy mô sử dụng đất của Dự án là 220 ha, trong đó bao gồm phần đất hành lang an toàn đường điện 220kv và 500kv (10,39 ha) được giữ nguyên hiện trạng quy hoạch được duyệt và theo quy định của pháp luật về điện lực.

Liên quan đến tổng vốn đầu tư của Dự án (Công ty cổ phần Capella đề xuất 1.554 tỷ đồng), Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị giao UBND tỉnh Hoà Bình chỉ đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình phối hợp với cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và lưu ý đảm bảo tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm xem xét quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án.

Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Thịnh là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Được biết, Công ty cổ phần bất động sản Capella (Capella Land) được thành lập ngày 6/5/2015 với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Tại ngày 3/8/2023, Capella Land có vốn chủ sở hữu là 2.382,7 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 2.312 tỷ đồng và nợ dài hạn là 402 tỷ đồng.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *