Hoạt kinh doanh bất động sản ở Tp.HCM trong tháng 1/2024 ghi nhận vốn góp đạt 22 triệu USD, chiếm 23,7% tổng số góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

bất động sản
Ảnh minh họa

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 1/2024 của Cục Thống kê Tp.HCM cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố trong tháng đạt 125,7 triệu USD, bằng 70,2% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới có 80 dự án, tăng 60,0% so với cùng kỳ và vốn đăng ký đạt 23,8 triệu USD, bằng 27,4%.

Đáng chú ý, tình hình góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp có 136 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với góp vốn là 93 triệu USD, tăng 70,1% về vốn so với cùng kỳ. Singapore và Hồng Kông là hai quốc gia có tỷ trọng vốn góp cao nhất lần lượt chiếm 72,5% và 10,1%.

Trong số này, hoạt kinh doanh bất động sản có vốn góp đạt 22 triệu USD, chiếm 23,7%. Riêng hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 57,0 triệu USD, chiếm 61,2% tổng vốn góp.

Ngoài ra, Tp.HCM cũng có 7 dự án điều chỉnh vốn đăng ký, bằng 35% so với cùng kỳ và vốn điều chỉnh đạt 8,9 triệu USD, bằng 23,7%. Pháp là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất đạt 5,4 triệu USD. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 3 dự án, vốn đăng ký tăng 7,3 triệu USD chiếm 82,4% vốn đăng ký điều chỉnh; hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo có 2 dự án với vốn đăng ký tăng 1,6 triệu USD, chiếm 17,5%.

Về tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong tháng 1/2024, Tp.HCM cấp phép hơn 3.300 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 30,2% về giấy phép và tăng 117,2% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, kinh doanh bất động sản có 85 đơn vị và vốn đăng ký đạt 18.358 tỷ đồng, tăng 16,5% về cấp phép và gấp hơn 10 lần về vốn.

Nguồn: cafebiz.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *