Quốc hội vừa đồng ý thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật năm 2025, điều chỉnh chương trình năm 2024 để xem xét Luật Đất đai và 3 luật liên quan có hiệu lực sớm từ 1/8 tại đợt 2 Kỳ họp 7.

quốc hội
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thay vì có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhiều chính sách quan trọng về đất đai, nhà ở xã hội,… quy định trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua (có hiệu lực sớm hơn) từ ngày 1/8/2024 tại đợt 2, Kỳ họp thứ 7 này.

Chiều 8/6, buổi làm việc cuối cùng của đợt 1, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với tỷ lệ 463/465 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội).

HoREA vừa có công văn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép áp dụng sớm hơn đối với các quy định về phát triển nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở 2023, thay vì thời gian áp dụng từ 1/1/2025.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo hướng: Bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng vào chương trình.

Những nội dung trên dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại đợt 2, Kỳ họp thứ 7 (vào cuối tháng 6/2024) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Giải trình, tiếp thu nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết có ý kiến đề nghị làm rõ thêm sự cần thiết, tính cấp bách, khả thi của việc ban hành Luật điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có nhiều quy định đổi mới, tiến bộ, được người dân và xã hội kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Anh man hinh 2024 06 12 luc 09.20.25
Quang cảnh phiên họp. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Việc sớm triển khai thi hành các luật nêu trên sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, đẩy mạnh phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua ngay tại đợt 2 của kỳ họp này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh lý tên gọi của Luật cho phù hợp với phạm vi sửa đổi là chỉ điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của các luật sớm hơn – cụ thể là từ ngày 1/8.

Cũng theo Nghị quyết của Quốc hội, tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), các luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến gồm Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Điện lực (sửa đổi).

Trường hợp dự án luật được Chính phủ chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp với Luật Nhà giáo; Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) dự kiến trình Quốc hội thông qua 12 luật, 1 nghị quyết gồm: Luật Chuyển đổi giới tính; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Điện lực (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảng cáo; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), có 10 luật dự kiến trình Quốc hội thông qua, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; luật Dẫn độ; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quốc hội cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định bổ sung theo thẩm quyền các dự án trình Quốc hội cho ý kiến.

Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; không trình Quốc hội dự án không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, không bảo đảm chất lượng, tiến độ; không đề nghị bổ sung dự án, dự thảo vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách../.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *