Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Đức Đạt ở Lâm Đồng chậm đưa 7.000m2 vào sử dụng đến 60 tháng.

đức đạt
Ảnh minh họa

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa phúc đáp đến Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Đức Đạt về việc không đồng ý về việc Công ty này xin thuê lại phần diện tích đất 7.000m2.

Lý do là từ Quý II/2018 đến nay, Công ty chưa thực hiện xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị để sản xuất gạch không nung trên phần diện tích khoảng 7000 m2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng xác định, Công ty đã chậm đưa đất vào sử dụng là 60 tháng.

Công ty này còn nợ phí sử dụng hạ tầng, nợ tiền thuê lại đất. Vì vậy, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Đức Đạt liên hệ với Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội để nộp các khoản nợ từ các năm trước ngày 30/8/2023.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội và Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Đức Đạt đã họp nhiều lần và đã thống nhất thu hồi phần diện tích đất không đưa vào sử dụng.

“Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Đức Đạt lập các thủ tục trả lại phần diện tích đất 7.000m2 không đưa vào sử dụng dụng do vi phạm tiến độ thực hiện theo Luật Đầu tư và Luật Đất đai và liên hệ với Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội để thực hiện”, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *