Từ nay đến giữa tháng 11/2023, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiến hành kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của 81 sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố…

san giao dich bat dong san
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng TP.HCM có kế hoạch kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2017 trên địa bàn.

Mục đích của kế hoạch này nhằm tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm; tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch thực hiện nghiêm quy định pháp luật; đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra về điều kiện thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2023 của 81 sàn giao dịch bất động sản được thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2017 trên địa bàn.

Theo đó, từ nay đến ngày 27/10/2023, Tổ Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các sàn giao dịch bất động sản và lập Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra; Từ ngày 30/10 đến ngày 15/11 kết thúc kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra; Từ ngày 6/11 đến ngày 15/11, Tổ kiểm tra điều hành, tổng hợp tồng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra để thông qua lãnh đạo thanh tra Sở, trình giám đốc Sở Xây dựng.

Trường hợp có các nội dung kiểm tra cần thêm thời gian xác minh, làm rõ, hoặc có lý do khách quan, Tổ Điều hành – tổng hợp báo cáo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng trình giám đốc Sở xem xét gia hạn thời gian thực hiện.

Được biết, các sàn giao dịch bất động sản như: CBRE Việt Nam, Savills Việt Nam, Danh Khôi – DKS, Khải Hoàn, Phú Mỹ Hưng, An Gia Hưng, An Gia, Trung Thủy, Tiến Phước, Phúc Khang, Him Lam Land, sàn giao dịch địa ốc Thắng Lợi, CONIC Phong Phú… đều nằm trong danh sách kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo do Sở Xây dựng TP.HCM triển khai.

Để phục vụ công tác kiểm tra, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ thành lập Tổ Điều hành – Tổng hợp do ông Trần Hùng Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, làm tổ trưởng.

Ngoài ra, sẽ lập Tổ Kiểm tra với thành viên là đại diện lãnh đạo các đội Thanh tra (địa bàn quận, huyện), thanh tra viên, chuyên viên, cán sự (các đội Thanh tra địa bàn quận, huyện) có nhiệm vụ chủ ưì triển khai thực hiện công tác kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản; lập biên bản kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra tại địa điểm hoạt động của các sàn giao dịch bât động sản; tổng hợp kết quả kiểm tra…

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, mục đích của việc kiểm tra nhằm thực hiện chức nãng quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản thực hiện nghiệm các quy định pháp luật.

Song song đó, cơ quan chức năng đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý giải quyết theo quy định pháp luật, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết theo quy định pháp luật. Ngoài ra, thông qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó năm 2022, Sở Xây dựng TP.HCM cũng có đợt kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của 61 sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn. Những sàn giao dịch này được đăng ký thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP.HCM từ năm 2017 đến 2022.

Sau đợt kiểm tra, Sở Xây dựng TP. HCM đề nghị 36 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản chấp hành nghiêm quy định thành lập sàn giao dịch, công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, đảm bảo bất động sản đưa lên sàn giao dịch phải đủ điều kiện.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *