UBND TP.HCM sẽ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Khu chung cư và thương mại Metro Star (TP. Thủ Đức) cũng như 02 chung cư cũ tại quận 5…

dự án bất động sản
Ảnh minh họa.

Theo Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại buổi họp Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (lần 4, ngày 01/8/2023), ông Mãi đã chỉ đạo gỡ vướng cho dự án Metro Star tại TP. Thủ Đức và chấm dứt thực hiện 02 dự án chung cư tại quận 5.

Cụ thể, đối với 02 dự án chung cư cũ tại quận 5 là dự án Xây dựng chung cư 926 Võ Văn Kiệt (phường 5) và Cao ốc 727 Trần Hưng Đạo (phường 1), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã thống nhất chủ trương chấm dứt thực hiện theo các văn bản pháp lý trước đây (Quyết định số 2204 (ngày 6/5/2016) và Quyết định số 245 (ngày 18/1/2017) của UBND thành phố…).

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND Quận 5 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5 rà soát, xác định thông qua kiểm toán độc lập… và thống nhất với Công ty Tam Đức các chi phí hợp lý, theo quy định mà công ty đã thực chỉ trong quá trình triển khai dự án tại 2 khu đất như chi phí hỗ trợ di dời và tạm cư người dân của chung cư 727 Trần Hưng Đạo; chi phí xây dựng công trình…. hoàn thành trước ngày 25/8/2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất thủ tục chấm dứt, thu hồi tất cả các văn bản pháp lý thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật… tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Cán sự đảng UBND thành phố thống nhất chủ trương thực hiện 02 dự án trên, trình trước ngày 31/8/2023.

Đối với dự án Khu chung cư và thương mại Metro Star tại số 360 đường Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức của Công ty cổ phần Đầu tư Metro Star (Metro Star),  trên cơ sở văn bản kết luận của Kiểm toán Nhà nước đã xem xét giải trình và thống nhất không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất khu đất số 360 Xa lộ Hà Nội khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Chi cục Tài chính doanh nghiệp đã rà soát, có ý kiến cụ thể về pháp lý, trình tự thủ tục đã thực hiện và thẩm quyền liên quan việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng dự án và ý kiến của Thành viên Tổ Công tác về pháp lý quá trình thực hiện dự án phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm ban hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Sở Tư pháp, tham mưu, đề xuất UBND thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này theo quy định hiện hành.

Trước đó, công ty Metro Star đã gửi kiến nghị tới UBND TP.HCM, trong đó công ty cho rằng dự án được nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần công trình Giao thông công chánh từ năm 2015 theo đúng quy định pháp luật là Nghị định 76 (ngày 10/9/2015) của Chính phủ.

Việc mua bán này được các sở ngành, Hội đồng chuyển nhượng dự án thành phố, UBND thành phố công nhận và phê duyệt chính thức tại Quyết định số 5268 (ngày 07/10/2016) về Chấp thuận cho chuyển nhượng dự án tại số 360 xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9 cũ (nay thuộc TP. Thủ Đức).

Do Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực, công ty Metro Star thực hiện điều chỉnh  phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và nộp hoàn toàn đầy đủ tất cả  hồ sơ cập nhật lại chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2020 tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

Công ty Metro Star cũng đã đáp ứng các điều kiện được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020 và Nghị định số 31 (ngày 26/03/2021) của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Do đó, công ty kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án để dự án tiếp tục triển khai thực hiện…

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *