Trong quý I/2024, Quảng Trị đối diện với nhiều khó khăn, khi sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn tăng cao…

Anh man hinh 2024 04 04 luc 14.16.54
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Thống kê Quảng Trị, tổng sản phẩm trên địa bàn quý I/2024 ước tính tăng 4,84% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 6,16% của quý I/2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,41%, đóng góp 0,67 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 4,60%, đóng góp 1,23 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,16%, đóng góp 2,77 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,83%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm.

Anh man hinh 2024 04 04 luc 14.17.27

Về cơ cấu kinh tế quý I/2024 của tỉnh Quảng Trị, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,83%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,66%; khu vực dịch vụ chiếm 48,34%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,17%.

Trong quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh này ước tính đạt hơn 8.127 tỷ đồng, tăng 9,59% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải ước tính của Quảng Trị đạt gần 599 tỷ đồng, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: doanh thu vận tải hành khách 73,81 tỷ đồng, tăng 10,64%; doanh thu vận tải hàng hóa 427,96 tỷ đồng, tăng 9,39%; doanh thu dịch vụ hổ trợ vận tải 97,17 tỷ đồng, tăng 8,94%.

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG THẤP

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Trị ước tính tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 3,09%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 3,41%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,35%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2024 của tỉnh này tăng trưởng thấp, được lý giải là do trong những năm vừa qua ngành sản xuất điện luôn là động lực tăng trưởng chủ yếu, nhưng năm nay không có dự án điện hoàn thành đi vào hoạt động nên chỉ sản xuất với sản lượng ổn định. CÙng với đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh này vẫn chưa thoát khỏi khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá thành sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp…

Anh man hinh 2024 04 04 luc 14.17.46

Một số sản phẩm chủ yếu của tỉnh này trong quý I/2024 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: bia lon tăng 22,64%; phân hóa học tăng 15,71%…Một số sản phẩm tăng thấp: gạch khối bằng bê tông tăng 8,83%; điện thương phẩm tăng 5,56%; nước máy tăng 4,85%; tinh bột sắn tăng 3,64%. Ngược lại, một số sản phẩm giảm: đá xây dựng giảm 6,70%; dầu nhựa thông giảm 9,15%; nước hoa quả, tăng lực giảm 10,34%; xi măng giảm 11,32%; ván ép giảm 13,23%; gỗ cưa hoặc xẻ giảm 17,25%; thủy hải sản chế biến giảm 18,21%; tấm lợp pro xi măng giảm 34,11%; gạch xây dựng bằng đất sét nung giảm 46,65%.

PHẦN LỚN NHỮNG DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CÓ QUY MÔ NHỎ

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị, từ đầu năm đến 15/3/2024, toàn tỉnh này có 79 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 33,61% (-40 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là 318,90 tỷ đồng, giảm 74,13%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 4,04 tỷ đồng, giảm 61,03%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 218 doanh nghiệp, tăng 37,11% (+59 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp giải thể là 16 doanh nghiệp, giảm 5,88% (-1 doanh nghiệp); số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 74 doanh nghiệp, tăng 25,42% (+15 doanh nghiệp). Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ thuộc các ngành xây dựng, thương mại kinh doanh kém hiệu quả.

Trong số doanh nghiệp thành lập mới quý I/2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản không có doanh nghiệp nào; khu vực công nghiệp xây dựng có 28 doanh nghiệp, chiếm 35,44% và giảm 39,13% so với cùng kỳ năm trước; khu vực dịch vụ có 51 doanh nghiệp, chiếm 64,56% và giảm 30,14%.

THU NGÂN SÁCH TĂNG NHẸ SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Quý I/2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Trị đạt thấp so với dự toán, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Trị từ đầu năm đến ngày 15/3/2024 đạt hơn 713 tỷ đồng, bằng 18,28% dự toán địa phương và tăng 7,75% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: thu nội địa 557,57 tỷ đồng, bằng 18,89% dự toán và tăng 7,63%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 155,07 tỷ đồng, bằng 16,32% dự toán và tăng 7,93%.

Anh man hinh 2024 04 04 luc 14.18.06

Trong thu nội địa của tỉnh này, một số khoản thu lớn như: thu ngoài quốc doanh 250,10 tỷ đồng, tăng 17,62% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 70,84 tỷ đồng, tăng 40,72%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 48,18 tỷ đồng, tăng 7,32%; thuế thu nhập cá nhân 41,02 tỷ đồng, giảm 0,52%; thuế bảo vệ môi trường 32,94 tỷ đồng, giảm 11,87%; thu phí và lệ phí 30,20 tỷ đồng, tăng 55,05%; lệ phí trước bạ 29,67 tỷ đồng, giảm 9,37%.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 15/3/2024 đạt 2.862,91 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán địa phương và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

KHÔNG CÓ DỰ ÁN FDI ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ MỚI

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2024 (giá hiện hành) ước tính đạt hơn 4.378 tỷ đồng, tăng 6,17% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: vốn khu vực nhà nước hơn 638 tỷ đồng, chiếm 14,58% tổng vốn và giảm 12,27% so với cùng kỳ năm trước; vốn của dân cư và tư nhân hơn 3.653 tỷ đồng, chiếm 83,44% và tăng 8,64%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 86 tỷ đồng, chiếm 1,98% và tăng 158,72%.

Trong vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2024 của tỉnh Quảng Trị, vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 3.573 tỷ đồng, tăng 22,08% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản 332,43 tỷ đồng, giảm 50,01%; vốn đầu tư nâng cấp, sửa chửa lớn tài sản cố định 466,37 tỷ đồng, giảm 2,84%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động 5,69 tỷ đồng, giảm 88,98%.

Về tình hình thu hút vốn đầu tư của tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến 15/3/2024, trên địa bàn tỉnh này có 7 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là gần 1.752 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, tỉnh Quảng Trị không có dự án FDI đăng ký đầu tư mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 21 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là hơn 2, 5 tỷ USD. Ước tính vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài quý I/2024 là 3,62 triệu USD, tăng 154,93% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư của tỉnh này những tháng đầu năm còn chậm. Tính đến 29/02/2024, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị giải ngân hơn 143 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa phương do tỉnh quản lý, chỉ đạt 6,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *