Đổi mới sáng tạo mở đang là xu hướng mới toàn cầu và là điều bắt buộc để các doanh nghiệp tồn tại. Vậy đã có bao nhiêu doanh nghiệp ở Việt Nam bắt kịp xu hướng này của thế giới? Và doanh nghiệp phải bắt đầu từ đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *