Do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến việc giải phóng mặt bằng của huyện Bình Sơn còn chậm so với yêu cầu, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư, do đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo giải quyết các vướng mắc.

2 3
Khu kinh tế Dung Quất.

Ngày 10/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp với lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành chức năng của tỉnh để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vướng mắc của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, khối lượng giải phóng mặt bằng của huyện Bình Sơn lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh chưa thực sự quan tâm đầy đủ trong việc bố trí đủ nguồn lực, đặc biệt là con người cho huyện Bình Sơn để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao cho huyện, nhưng lãnh đạo huyện Bình Sơn nói chung và UBND huyện Bình Sơn nói riêng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Nhờ đó, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện hoạt động tương đối tốt và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đặc biệt là đóng góp trong việc tăng trưởng và thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện còn chậm so với yêu cầu đặt ra, làm ảnh hưởng một phần đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh, cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, trong đó có dự án Hòa Phát II.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn trực tiếp chỉ đạo giải quyết tất cả các nội dung liên quan đến vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã cùng vào cuộc để tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tỉnh sẽ bổ sung biên chế cho huyện Bình Sơn trong năm 2024 từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh theo khối lượng công việc, tạo điều kiện cho huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2021 với tổng diện tích 279 ha tại Khu kinh tế Dung Quất. Dự án này do Tập đoàn Hòa Phát là chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 85.000 tỷ đồng, công suất khoảng 5,6 triệu tấn thép/năm.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *