Khánh Hòa cơ cấu lại đầu tư công theo hướng đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không manh mún, dàn trải.

khanh hoa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương tổ chức rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021. Quan điểm của tỉnh Khánh Hòa là kiên quyết thực hiện việc cắt giảm các dự án chưa cấp bách, chưa thực sự cần thiết và các dự án không còn phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển để điều chuyển và tập trung vốn thực hiện các dự án trọng điểm; cơ cấu lại đầu tư công theo hướng đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không manh mún, dàn trải.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023, trong đó tích cực triển khai, cụ thể hóa các nội dung ký kết tại Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và các nhà đầu tư tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, thu hút có hiệu quả danh mục các dự án đầu tư trọng điểm theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội.

Các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt rà soát, kiểm tra, đề xuất cắt bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả hơn…

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *